ผลงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำบางพลี

ผลงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำบางพลี

ผลงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำสระบุรี

ผลงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ สระบุรี

Wastewater Treatement Plant (Pathumtani)

บริษัท ไอ-น่า อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด จังหวัดชลบุรี

ระบบ Cooling Tower ปริมาณน้ำ : 125 RT
New item
New item

บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สวนอุตสาหกรรมบางกระดี จังหวัดประทุมธานี ระบบบำบัดที่เลือกใช้ : ระบบบำบัดแบบเคมีและชีวภาพ ปริมาณน้ำเสีย : 360 m³/Day.
New item
New item
New item

Cooling Tower (SIL Industrial)

Wastewater Treatement Plant (Samutsakorn)

โรงงาน เมเปิ้ล (ถนนศรีนครินทร์)

ระบบบำบัดที่เลือกใช้ : ระบบบำบัดแบบชีวภาพ ปนมาณน้ำเสีย : 400 m³/Day.
New item

ตัวอย่างผลงานด้านการก่อสร้างก่อสร้างและบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียและน้ำดีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม